ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол 2012 оны 09 дүгээр сарын 5-ны өдөр дугаар 06-08
ganbayar