ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол 2010 оны 10 сарын 25-ны өдөр дугаар 10/10
ganbayar