ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөл

  ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн /2017 он/

  Эрдмийн зєвлєлийн дэргэдэх байнгын ажиллагаатай дэд зєвлєлийн бvрэлдэхvvн /2018 он/