“ШУТИС-ийн профессор багш, ажилтан, ажилчдыг шагнаж урамшуулах журам“