Авьяасыг дэмжих хөтөлбөр, авьяастныг дэмжих түр журам