link

Бүрэлдэхүүн сургуулиудын харилцах дансны дугаар ,санхүүгийн ажилтнууд

Бүрэлдэхүүн сургуулийн нэрс Банкны нэр Дансны дугаар Албан тушаал Нэр Ажлын утас
1 ШУТИС Барилга, архитектурын сургууль ХХБанк  800024747 Ахлах нягтлан бодогч  С.Бямбаа 70112442-2004
2 ШУТИС Бизнесийн ахисан түвшний сургууль ХХБанк  2611203552 Ахлах нягтлан бодогч  Д.Ундрах 70160688
3 ШУТИС Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль ХХБанк  2611184512 Ахлах нягтлан бодогч  Д.Төмөрөө 70160689
4 ШУТИС Геологи, уул уурхайн сургууль  Голомт банк  8115007020 Ахлах нягтлан бодогч  Н.Буянжаргал 318340-2704
5 ШУТИС Гадаад хэлний сургууль Голомт банк  8115007025 Ахлах нягтлан бодогч  Д.Хишигжаргал 318542-2401
6 ШУТИС Дархан технологийн сургууль Голомт банк  4301068352 Ахлах нягтлан бодогч  Т.Баярмаа 70373742
7 ШУТИС ДаТС ЕБ-н ахлах сургууль  Голомт банк  4305140935 Ахлах нягтлан бодогч  Т.Баярмаа 70373742
8 ШУТИС Механик тээврийн сургууль Голомт банк  8115103646 Ахлах нягтлан бодогч  Г.Балжинням  70110535
9 ШУТИС Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль ХХБанк  2611184513 Ахлах нягтлан бодогч  К.Батцэцэг 70158333-104
10 ШУТИС Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль Голомт банк  8115007021 Ахлах нягтлан бодогч  С.Алтантуул 324590-2602
11 ШУТИС Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль Голомт банк  8115007023 Ахлах нягтлан бодогч  Ч.Оюун 322283-2304
12 ШУТИС Хэвлэлийн газар Голомт банк  1102099279 Ахлах нягтлан бодогч  Б.Мөнхцэнгэл 321365-2622
13 ШУТИС Эрчим хүчний сургууль Голомт банк  8115007022 Ахлах нягтлан бодогч  Ж.Мандах 325931-2804
14 ШУТИС Номын сан Голомт банк  1175108680 Ахлах нягтлан бодогч  Б.Мөнхцэнгэл 321365-2622
15 ШУТИС Нээлттэй боловсрол төв ХААН банк  5431138874 Ахлах нягтлан бодогч  Б.Алтантуяа  321365-2622
16 ШУТИС Коосэн технологийн коллеж ХААН банк  5031748624 Ахлах нягтлан бодогч  Б.Мөнхтуяа 88099235
17 ШУТИС Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль  ХААН банк  5009718233 Ахлах нягтлан бодогч  Энхтайван  324590-2103
18 ШУТИС Захиргаа Голомт банк  1102928177 Ахлах нягтлан бодогч  Б.Алтантуяа  321365-2622
19 ШУТИС Эрдэм шинжилгээ инновацийн газар Голомт банк  1102928189 Ахлах нягтлан бодогч  Б.Мөнхцэнгэл 321365-2622
20 ШУТИС Дулаан техник, үйлдвэр экологийн хүрээлэн Төрийн сан  1009 0001 5134 Ахлах нягтлан бодогч  Б.Алтантуяа  321365-2622
21 ШУТИС-ҮТС-МСҮТ Голомт банк  2205123952 Ахлах нягтлан бодогч  Г.Завзанбурмаа 88092858
22 ШУТИС Уул уурхай хүрээлэн Төрийн сан 1009 0001 5469 Ахлах нягтлан бодогч  М.Дөлгөөн 99101362
23 ШУТИС Хөнгөн үйлдвэр судалгаа хөгжлийн хүрээлэн Төрийн сан 1009 0001 5472 Ахлах нягтлан бодогч  Т.Болормаа 96061421

Affiliated schools