link

Ази

 

Сургууль, байгууллага

Гэрээний төрөл

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээний хугацаа

С

Солонгос, Өмнөд – Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

1.       

Ajou University

ХА-ны гэрээ

2013.10.28

3 жил

2.       

Changwon Moonsung University

ХА-ны гэрээ

2011.05.20

Хугацаа заагаагүй

3.       

Changwon National University

ХА-ны санамж бичиг

2011.05.20

5 жил /сунгагдсан/

4.       

Chonbuk National University

ХА-ны санамж бичиг

2007.06.13

5 жил /сунгагдсан/

5.       

Chosun University

ХА-ны санамж бичиг

2014.03.13

2 жил

6.       

Chosun University Hospital

ХА-ны санамж бичиг

2014.12.15

 

7.       

Chungnam National University

ХА-ны санамж бичиг

2013.06.14

5 жил

8.       

Daegu University

ХА-ны санамж бичиг

2013.07.03

Хугацаа заагаагүй

9.       

Dankook University

ХА-ны санамж бичиг, ХА-ны гэрээ

2011.04.07

5 жил

10.   

Dongguk University

ХА-ны гэрээ

2010.07.29

Хугацаа заагаагүй

11.   

Hankyong National University

ХА-ны гэрээ

2011.11.29

5 жил

12.   

Jungwon University

ХА-ны санамж бичиг

2012.03.14

5 жил

13.   

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

ХА-ны санамж бичиг, ХА-ны гэрээ

2014.02.14

5 жил

14.   

Korea Institute of Industrial Technology (KITECH)

ХА-ны санамж бичиг

2012.05.22

5 жил

15.   

Korea University of Technology and Education

ХА-ны санамж бичиг

2010.06.24

5 жил

16.   

Kumoh National Institute of Technology

ХА-ны гэрээ

2010.04.22

Урт хугацааны

17.   

Kyunghee University

ХА-ны санамж бичиг

2009.06.22

жил бүр сунгагдах

18.   

Kyungil University

ХА-ны санамж бичиг, ХА-ны гэрээ

2000.10.17

5 жил /сунгагдсан/

19.   

POSCO TJ Park Foundation

ХА-ны гэрээ

2013.06.24

Жил бүр сунгагдах

20.   

Pyeongtaek University

ХА-ны гэрээ

2014.03.25

5 жил

21.   

Seoul National University

ХА-ны санамж бичиг

2005.12.07

Хугацаа заагаагүй

22.   

Sookmyung Women’s University

ХА-ны гэрээ

2010.06.29

5 жил

23.   

Soonchunhyang University

ХА-ны санамж бичиг

2014.05.15

Урт хугацааны

24.   

The Catholic University of Korea

ХА-ны санамж бичиг

2009.06.08

Жил бүр сунгагдах

25.   

The Chung-Ang University

ХА-ны санамж бичиг

2010.04.23

5 жил

26.   

University of Incheon

ХА-ны санамж бичиг

2009.07.16

5 жил

27.   

University of Science and Technology

ХА-ны гэрээ

2013.01.22

5 жил

28.   

University of Seoul

ХА-ны санамж бичиг

2012.10.25

5 жил

29.   

Yeojoo Institute of Technology

ХА-ны санамж бичиг

2009.06.10

Жил бүр сунгагдах

30.   

Center for Improvement of Nutrition (WITH)

ХА-ны гэрээ

2010.05.24

5 жил

31.   

Komex Co., Ltd

ХА-ны санамж бичиг

2008.01.28

2008.02.07

Хугацаа заагаагүй

Солонгос, Хойд-Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс

32.   

The University of Science and Technology

ХА-ны санамж

бичиг

2013.01.25

5 жил

Т

Тайвань – Бүгд Найрамдах Хятад Улс

33.   

Tainan University of Technology

ХА-ны гэрээ

2008.06.27

Урт хугацааны

34.   

National United University

ХА-ны гэрээ

2006. 11.28 2011.03.16

5 жил /сунгагдсан/

35.   

Southern Taiwan University of Science and Technology

ХА-ны гэрээ

2013.09.19

5 жил

36.   

Chun Yuan Christian University

ХА-ны санамж бичиг, ХА-ны гэрээ

2012.05.28,

5 жил /сунгагдсан/

Тайланд – Тайландын Вант Улс

37.   

Asian Institute of Technology

ХА-ны гэрээ

2012.12.17

4 жил

Турк – Бүгд Найрамдах Турк Улс

38.   

Istanbul Technical University (Faculty of Architecture)

ХА-ны гэрээ

2011.02.18

5 жил

Х

Хятад – Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

39.   

Beijing Jiaotong University

ХА-ны гэрээ

2013.05.27

5 жил

40.   

Beijing University of Civil Engineering and Architecture

ХА-ны гэрээ

2010.12.21

5 жил

41.   

Chongqing University

ХА-ны санамж бичиг

2013.06.08

5 жил

42.   

Harbin University of Science and Technology

ХА-ны гэрээ

2013.07.29

5 жил

43.   

Inner Mongolia University

ХА-ны санамж бичиг

2012.03.06

4 жил

44.   

Chinese Academy of Sciences (Institute of Geology and Geophysics )

ХА-ны гэрээ

2011.09.16,

2012.05.04

5 жил

45.   

Beijing Jiaotong University

(School of Traffic and Transportation)

ХА-ны гэрээ

2013.05.27

Жил бүр сунгагдах

46.   

North China Electric Power University

ХА-ны гэрээ

2008.03.13

5 жил /сунгагдсан/

47.   

Northwest University for Nationality

ХА-ны гэрээ

2012.12.07

3 жил

48.   

Wuhan University of Technology (School of Resources and Environmental Engineering)

ХА-ны гэрээ

2012.06.22

5 жил

49.   

Shandong University of Science and Technology

ХА-ны гэрээ

2007.10.17

2010.10.18

5 жил

50.   

University of Shanghai for Science and Technology

(Shanghai Medical Instrumental College)

ХА-ны гурвалсан  гэрээ

2012.04.05

5 жил

51.   

University of Shanghai for Science and Technology

ХА-ны гэрээ

2013.04.16

5 жил

52.   

Huazhong University of Science and Technology

ХА-ны гэрээ

2013.11.28

3 жил

53.   

Beijing Shenwu Environment & Energy Technology Co., Ltd

ХА-ны гэрээ

2014.04.01

Хугацаа заагаагүй

54.   

Inner Mongolia University of Technology

ХА-ны санамж бичиг

2014.12.22

5 жил /автоматаар сунгагдах/

Э

Энэтхэг – Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс

55.   

IEC Group of Institutions

ХА-ны гэрээ

2012.02.17

6 жил

56.   

Indian Institute of Technology, Delhi

ХА-ны санамж бичиг, ХА-ны гэрээ

2012.05.07

5 жил

57.   

Sera Jey Monastic University

ХА-ны санамж бичиг

2014.01.02

5 жил

Я

Япон

58.   

Akita University

ХА-ны санамж бичиг, ХА-ны гэрээ

2009.09.28

5 жил /сунгагдсан/

59.   

Ashikaga University

ХА-ны санамж бичиг

2007.04.01

Жил бүр сунгагдах

60.   

Bunkyo University

ХА-ны гэрээ

2011.03.23

4 жил

61.   

Graduate Institute of Entrepreneur Studies

ХА-ны гэрээ

2010.08.03

5 жил

62.   

Institute of Technologists

ХА-ны санамж бичиг

2014.05.15

5 жил

63.   

International University of Japan

ХА-ны санамж бичиг

2012.06.05

5 жил

64.   

Kitami Institute of Technology

ХА-ны гэрээ

2007.07.25

5 жил /сунгагдсан/

65.   

Kochi University of Technology

ХА-ны гэрээ

2012.01.18

5 жил

66.   

Kurume Institute of Technology

ХА-ны гэрээ

2013.05.10

5 жил

67.   

Kyoto Institute of Technology

ХА-ны гэрээ

2013.06.18

5 жил

68.   

Mitsubishi Corporation

ХА-ны санамж бичиг

2011.05.27

Жил бүр сунгагдах

69.   

Miyakonojo National College of Technology

ХА-ны гэрээ

1995.03.27

5 жил /сунгагдсан/

70.   

Nagaoka University of Technology

ХА-ны санамж бичиг, ХА-ны гэрээ

2012.09.14,

5 жил

71.   

Nano TEM  Co.,Ltd

ХА-ны гэрээ

2013.10.10

1 жил

72.   

 

Nagoya University

 

ХА-ны санамж бичиг,  ХА-ны гэрээ

2009.09.04

Урт хугацааны

73.   

National Institute for Materials Science

ХА-ны санамж бичиг

2014.07.10

5 жил

74.   

Niigata Institute of Technology

ХА-ны санамж бичиг

2012.09.14

5 жил

75.   

Niigata University

ХА-ны санамж бичиг

2014.07.14

5 жил

76.   

Nine National Colleges of Technology in Kyushu-Okinawa

(Kurume,Ariake, Kitakyushu, Sasebo, Kumamoto, Oita, Miyakonojo, Kagoshima, Okinawa)

ХА-ны санамж бичиг

2014.08.02

5 жил

77.   

Osaka University

ХА-ны гэрээ

2013.08.01

5 жил

78.   

Saitama University

ХА-ны санамж бичиг

2011.01.18

4 жил

79.   

Shimane University

ХА-ны гэрээ

2009.03.24

5 жил /сунгагдсан/

80.   

Sophia University

ХА-ны санамж бичиг

2014.08.01

5 жил

81.   

Sumitomo Corporation

ХА-ны санамж бичиг

2012.12.12

Жил бүр сунгагдах

82.   

Tohoku University

ХА-ны санамж бичиг, ХА-ны гэрээ

2001.11.16

Урт хугацааны

83.   

Toyota Motor Corporation

Тэтгэлэгийн  гэрээ

1998.10.19

Урт хугацааны

 

Affiliated schools