link

Оюутны цахим карт

Оюутны цахим үнэмлэх захиалахад 3x4 хэмжээтэй 413*531 нягтралтай (pixel) зургийг файлаар өгөх шаардлагатай. Шинэ элсэгчдэд оюутны цахим үнэмлэхийг үнэ төлбөргүй олгоно. Хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд төлбөртэй. Оюутны цахим үнэмлэх нь ШУТИС-ийн оюутан мөн эсэхийг батлах үндсэн бичиг баримт болдог.

Оюутны цахим үнэмлэхийг ашиглах боломжууд

Affiliated schools