ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн эрхлэгчийг сонгон шалгаруулна

Шинжлэх ухаан, технологийн  их сургуулийн дараах мэргэжлийн салбар, тэнхимийн эрхлэгчийг  сонгон шалгаруулна.

д/д

Бүрэлдэхүүн сургууль

Тэнхимийн нэр

 

1

Барилга, архитектурын сургууль

Архитектурын салбар

 

2

Барилгын инженерийн салбар

 
 

3

Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар

 

4

Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Бизнесийн удирдлагын салбар

 

5

Технологийн менежментийн салбар

 

6

Нийгмийн ухааны салбар

 

7

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

 

8

Геологи, уул уурхайн сургууль

 Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар

 

9

Геодезийн салбар

 

10

Уурхайн технологийн салбар

 

11

Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар

 

12

Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль

Инженерчлэлийн салбар

 

13

Технологийн салбар

 

14

Эрчим хүч, мэдээллийн технологийн салбар

 

15

Суурь шинжлэх ухааны тэнхим

 

16

Гадаад хэлний сургууль

Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар

 

17

Англи хэлний тэнхим

 

18

Механик, тээврийн сургууль

Тээврийн салбар

 

19

Механик, мехатроникийн салбар

 

20

Машин үйлдвэрлэлийн салбар

 

21

Техникийн механикийн тэнхим

 

22

Ахисан түвшний салбар

 

23

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

Холбооны салбар

 

24

Компьютерын ухааны салбар

 

25

Электроникийн салбар

 

26

Мэдээллийн технологийн салбар

 

27

Мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын салбар

 

28

Ахисан түвшний салбар

 

29

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

 

30

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

 

31

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбар

 

32

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

Химийн инженерчлэлийн салбар

 

33

Математикийн тэнхим

 

34

Физикийн тэнхим

 

35

Биеийн тамир, спортын тэнхим

 

36

Эрчим хүчний сургууль

Цахилгааны инженерийн салбар

 

37

Цахилгаан техникийн салбар

 

38

Дулааны инженерийн салбар

 

39

Ахисан түвшний салбар

 

ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь ШУТИС-ийн мэргэжлийн  салбар, тэнхимийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах үйл ажиллагааны удирдамжид заасан шалгуур шаардлагыг хангасан байна. 

Нэр дэвшигчдийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны 12.00 цаг хүртэл бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын туслах бүртгэнэ.

ШУТИС-ийн МЭРГЭЖЛИЙН  САЛБАР, ТЭНХИМИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ-ийг энд дарж үзнэ.

ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн эрхлэгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулахдаа “ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам”, “Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам” -ыг удирдлага болгоно.