Оюутны клубүүдийн тайлан хэлэлцэх хурал болно

ШУТИС-ийн Оюутны клубүүдийн тайлан хэлэлцэх хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 10-нд

10:00-16:00 цагт дараах хуваарийн дагуу явагдана.

Мэргэжлийн клубүүдийн тайлан хэлэлцэх хурал ШУТТНомын сангийн 405 тоот танхимд, Сайн дурын клубүүдийн тайлан хэлэлцэх хурал хичээлийн I байр “Хурлын танхим”-д тус тус явагдана.

Тайлан хэлэлцэх хуралд оролцох багш нар

Мэргэжлийн клубүүдийн тайлангийн хуралд

  1. Д.Цогзолмаа        ОСҮА- ны ахлах мэргэжилтэн, доктор (Ph.D)
  2. В.Алимаа             ГУУС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын ахлах багш, доктор (Ph.D), дэд профессор
  3. М.Цас-Оргилмаа  БАС-ийн Инженерийн байгууламжийн салбарын ахлах багш, доктор (Ph.D)

Сайн дурын клубүүдийн тайлангийн хуралд

  1. Н.Санчирбаатар ОСҮА-ны дарга
  2. Б.Дондогжамц     МехТС-ийн Мехатроникийн салбарын багш, доктор (Ph.D)
  3. Н.Оюунцэцэг      ГХС-ийн Англи хэл судлалын тэнхимийн ахлах багш нар ажиллана.

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба