Зөвлөх багш, ажилтан нарт сургалт явуулна
onon

Зөвлөх багш, ажилтан нарт сургалт явуулна

 

ШУТИС-ийн зөвлөх багш нар, сургалтын алба, номын сангийн ажилтан болон бусад үйлчилгээний ажилтанд зориулсан “Харилцаа, хандлагад тулгамдаж буй асуудал” сургалт зохион байгуулагдана.

Сургалт 2021 оны 11 дүгээр сарын 18 нд 16:30 цагт TEAMS-ээр явагдана.

TEAMS хаяг: Click here to join the meeting

 

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба

Нээлттэй боловсролын төв