Докторын зэрэг хамгаална
admin

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Бизнесийн Удирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургуулийн докторант Төмөрбаатар овогтой Оюунбилэг нь “Оюутны үнэт зүйлд суурилсан нийгмийн ажлын үйлчилгээний загвар боловсруулах нь” сэдвээр Нийгмийн ажлын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал МУИС-ийн II байрны 439 тоот өрөөнд 2021 оны 10-р сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт болно.

Социологи, нийгмийн ажлын докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл