Докторын зэрэг хамгаална
admin

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Бямба овогтой Баттайван нь “Үйлдвэрлэлийн ослыг бүртгэх, үр дагаврыг үнэлэх арга зүйн асуудал” сэдвээр менежментийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн V байр /БАТС-ийн байр/-ны Эрдмийн зөвлөлийн хурлын 411 тоот танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТТНС-аас танилцана уу.

МЕНЕЖМЕНТИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ