Докторын зэрэг хамгаална
admin

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Амаа овогтой Оюунгэрэл нь “Компанийн удирдлагын зохион байгуулалтын хүчин зүйлсийн судалгаа” сэдвээр менежментийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн V байр /БАТС-ийн байр/-ны Эрдмийн зөвлөлийн хурлын 411 тоот танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТТНС-аас танилцана уу.

МЕНЕЖМЕНТИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ