Зуны сургалт 2021.06.07-06.30-ны өдрүүдэд онлайнаар дараах хичээлүүдээр явагдана
admin

2020-2021 оны хичээлийн жилийн Зуны сургалт 2021.06.07-ны өдрөөс 2021.06.30-ны өдрүүдэд онлайнаар дараах хичээлүүдээр явагдана.

1. S.CE102       Харилцааны англи хэл

2. S.CT101         Ерөнхий хими

3. S.ED101         Дүрслэх геометр

4. S.MS209        Хэрэглээний механик I

5. S.MT101        Математик I

6. S.MT102        Математик II

7. S.MT200        Математик тооцооллын үндэс

8. S.PH101         Физик I

9. S.PH102         Физик II

10. S.SS102        Монголын түүх

11. U.IT101        Мэдээллийн технологийн хэрэглээ I

Оюутнуудын анхааралд:

  1. Зуны сургалтын хичээл сонголт II 2021.05.31-ний өдрөөс 2021.06.04-ний өдрийг дуустал явагдана.
  2. Зуны сургалтаар 2 хичээл (6 кредит) үзэх боломжтой бөгөөд тухайн хичээлийг өмнө нь судалж суралцаад W, R, E үнэлгээнээс бусад үнэлгээ авсан байх
  3. Сургалтын төлбөр 1 кредит нь 82042 төгрөг (1 хичээлийн төлбөр 3кр*82042төг=246126 төгрөг)
  4. Сургалтын төлбөрийг сонголт II хийх үед ONLINE-р Голомт банкны интернэт гүйлгээний эрхтэй карт ашиглан төлөх учир ХШУС болон бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа дансанд тушаахгүйг анхаарна уу.

ХШУС-ийн Сургалтын алба

2021.05.28

 

ЗУНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ЗААВАР

  1. Хичээл сонголт 1-ээр сонгосон  хичээлийн багш,  цагаа сонгон  Хичээл сонголт 2-оо хийнэ.

  1. Хичээл сонголт 2 хийсний дараа Тооцоо хийх дээр дарахад дараах Төлбөрийн хэсэг гарч ирнэ.

  1. Тооцоо хийх цэнхэр цонхон дээр дарахад картын мэдээллээ оруулах дараах цонх гарч ирнэ.

 

  1. Картын мэдээллээ үнэн зөв оруулан  гүйлгээ амжилттай хийгдсэний дараа хичээл сонголт 2 баталгаажна.

Cart number – картын 16 оронтой тоо

Cardholder name – карт дээрх нэр

Expiration name – картын хүчинтэй хугацаа

CVV code – картын ар талын 3 оронтой тоо

E-code – интернэт гүйлгээний нууц үг

Тайлбар: Төлбөрийг ХШУС болон бүрэлдэхүүн сургуулийн дансанд тушаасан тохиолдолд хичээл сонголт баталгаажихгүй тул дээрх зааврын дагуу төлбөрийг төлөхийг анхаарна уу.