Дэлхийн Банк Группийн Залуу мэргэжилтнүүдийн хөтөлбөр
dorjsuren

Дэлхийн Банк Группийн гишүүн IFC, MIGA байгууллагууд Залуу мэргэжилтнүүдийн хөтөлбөртөө өргөдөл хүлээн авч байна. Энэхүү хөтөлбөр нь 1988.10.01-ний өдрөөс хойш төрсөн, магистр буюу доктор зэрэгтэй, 3-4 жилийн ажлын туршлагатай залуусыг сонгон шалгаруулж Дэлхийн Банк Группийн гишүүн IFC, MIGA байгууллагуудад ажиллаж мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх боломж олгодог юм. Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүйг доорх хаягаас орж аваарай.
 
World Bank Group (WBG) Young Professionals Program (YPP).