ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2020 оны 6 дугаар сарын 22-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
tsengelmaa

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ХУРЛААР

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. Үндэсний аудитын газрын аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу авах арга хэмжээний төлөвлөгөө хэлэлцэх

              СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

СНБАА-ны дарга Д.Барсболд

2. Сургалтын талаар баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны чиглэл боловсруулах тухай

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

НБТ-ийн захирал Д.Ганбат

Ажлын хэсэг

 

3. ШУТИС-ийн профессор, багшид тавигдах шаардлага

СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

НБТ-ийн захирал Д.Ганбат

 

4. Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын тайлан

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

ДАА-ны дарга Х.Дэлгэрсайхан

Бусад асуудал,

 

Хурал: хичээлийн VIII байрын хурлын танхимд 1000 цагт эхэлнэ. 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР