ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2020 оны 6 дугаар сарын 08-ны /онлайн/ хурлаар хэлэлцэх асуудал
tsengelmaa

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ХУРЛААР

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2019/2020 оны хичээлийн жилийн ажлын тайлан

           Ёс зүйн зөвлөлийн дарга Д.Оюун

 

2. ШУТИС-ийн 2020 оны эхний хагас жилийн төсвийн тодотголын тухай /өөрчлөлт/

ХХТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

 

Бусад асуудал

  • Японы инженерийн бэлтгэл ангийн тухай

          СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

         ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

 

  • Биеийн тамирын хичээлийн сургалтын талаар авах арга хэмжээний тухай

         СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

         СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

 

Хурал онлайнаар 1400 цагт эхэлнэ.

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР