ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 26-ны онлайн хурлаар хэлэлцэх асуудал
tsengelmaa

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2020 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ХУРЛААР

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. 2020/2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэгдсэн хуанли

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

 

2. ДаТС-ийн 2018/2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын тайлан

           ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

           ДАА-ны дарга Х.Дэлгэрсайхан

 

3. МХТС, ҮТС-ийн 2017/2018 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ хийсэн тайлан

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

СХБА-ны дарга Д.Батдорж

 

Бусад асуудал

       - ИТДБ төслийн бакалаврын хамтарсан хөтөлбөрөөр Японд төгссөн оюутанд ШУТИС-ийн диплом олгох тухай

   СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

   СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

 

Хурал онлайнаар 1000 цагт эхэлнэ.

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР