ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн хурал 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-ний 10 цагт /онлайн/
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 14-НИЙ ХУРЛААР

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. 2020/2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн журам

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

Бусад асуудал

Хурал онлайнаар 1000 цагт эхэлнэ.

 

      ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР