Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Барилга, Архитектурын сургуулийн докторант Наранцогтын Насанбаяр “Улаанбаатар хотын газрын доорх усны нөөцийг нэмэгдүүлэх судалгаа (Туул гол-Хужирбулангийн хэсгийн жишээн дээр)” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D.)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн Шинжлэх ухаан технологийн (ШУТ) төв номын сангийн 604 тоот хурлын танхимд болно. 

Барилга-Архитектурын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл