link

Оюутны клубүүд

ШУТИС-ийн оюутан залуусыг  хөгжүүлэн төлөвшүүлэх, баг хамт олноор ажиллах чадвартай болгох зэрэг нийгмийн шаардлагад нийцсэн чадварт суралцуулахад мэргэжлийн болоод сайн дурын клубүүдийн үүрэг оролцоо чухал байгаа тул бид клубүүдийн үйл ажиллагааг тууштай дэмжин ажиллах бодлого барьж байна. 

Клубуудын эрх, үүрэг 

Клубүүдийн тайлан, нээлттэй өдөрлөг

Клубүүдийн хуваарь

 

Affiliated schools