БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР
Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн 2024-2025 оны хичээлийн жилийн бакалаврын элсэлтийн бүртгэл нээгдсэн.

Бүртгэл 2024.07.09-ний 18:00 цагт хаагдана.

Ур чадварын шалгалт тооцох хөтөлбөрийн бүртгэл 2024.07.07-ны 18:00 цагт хаагдана.

WWW.ELSELT.EDU.MN

WWW.BURTGEL.ELSELT.EDU.MN

 

Бакалаврын үндсэн хөтөлбөрийн жагсаалт