Бакалаврын эчнээ сургалтын элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна
admin_u

ШУТИС-ийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ЦАГИЙН /эчнээ/ сургалтын элсэлтийн бүртгэл 9 дүгээр сарын 16-наас 10 дугаар сарын 15-ны  хооронд цахимаар явагдана.

Энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Элсэлт авах мэргэжлийн жагсаалт.

Бүрэлдэхүүн сургууль

Мэргэжлийн нэр

Сургалтын албаны өрөө

Утасны дугаар

Барилга архитектурын сургууль

Авто замын барилга

2-р байр, 309 тоот

324590-2006

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

Эрчим хүчний сургууль

Дулааны цахилгаан станц

2-р байр, 412 тоот

324590-2806

Цахилгаан систем

Цахилгаан электроник

Механик тээврийн сургууль

Авто машины ашиглалт, авто аж ахуй

7-р байр, 102 тоот

70110534

Үйлдвэрлэл технологийн сургууль

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

1-р байр, 300 тоот

324590-2606

Хоол  үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Мэдээлэл холбоо, технологийн сургууль

Цахилгаан холбоо

6-р байр, 108 тоот

70152333

Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Хүний нөөцийн менежмент

5-р байр, 123 тоот

70150433

Геологи, уул уурхайн сургууль

Геологи

2-р байр, 22 тоот

324590-2706

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль

Дулааны цахилгаан станц

Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль, 210 тоот

70374735

Цахилгаан систем

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

 

Жич: Элсэгчийн өмнөх боловсролын дипломын мэдээлэл Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системд бүртгэлгүй тохиолдолд төгссөн сургуулийн захирлын төгсөлтийн тушаалын архивын хуулбар бүрдүүлэхийг шаардана