ШУТИС-ийн ХЭМЖЭЭНД КОВИД-19 ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ
admin_u

Ковид-19" коронавируст халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр УОК, НОК-с гаргасан шийдвэр, Боловсрол шинжлэх ухаан, Эрүүл мэндийн сайдуудын хамтарсан тушаал, мэргэжлийн байгууллагууд болон ШУТИС-ийн Захирлын гаргасан тушаалуудыг хэрэгжүүлэх, хичээл сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, багш, ажилтан, оюутнууд, сурагчдыг халдвараас хамгаалагдсан орчинд ажиллах, суралцах, оюутны дотуур байранд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, их сургуулийн орчинд халдварын сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед авах хариу арга хэмжээг зохицуулах удирдамжийг ЭНДЭЭС ТАТАЖ авна уу.