Багш, ажилтнуудын анхааралд
admin

2020 оны 2 сарын 11-23-ны өдрүүдэд Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэглэлд шилжиж байгаатай холбогдуулан багш, ажилтнууд ажлын байрнаас гарахдаа цахилгаан хэрэгслээ бүрэн салгаж, өрөө, тасалгааны цонхоо хааж, ажлын байрныхаа аюулгүй байдлын нягтлан шалгаж гарна уу.   

ШУТИС-ийн Захиргаа