Захиргааны дvрэм журам


  Сургалт

  Хөдөлмөрийн дотоод журам

  Архивын журам


   Ректорын зөвлөлийн хурлын дэг 

  Тушаал боловсруулах журам

  “ШУТИС-ийн профессор багш, ажилтан, ажилчдыг шагнаж урамшуулах журам“ 

  Ёслолын хувцасны журам

  Захиргааны зөвлөлгөөний журам

  Санамж /шагнуулах хvмvvсийн бvрдvvлэх материал/

  ШУТИС-ИЙН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ

  ШУТИС-ИЙН ПРОФЕССОР БАГШ НАРЫГ АТТЕСТАТЧИЛАХ, ПРОФЕССОРЫН БАГ, ТЭНХИМИЙН РЕЙТИНГ ТОГТООХ ЖУРАМ

  ШУТИС-ИЙН БАГШ, АЖИЛТНЫГ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛД ХАМРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

  ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД МӨРДӨХ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЗААВАР

  ШУТИС-ИЙН АРХИВЫН ДҮРЭМ

  ШУТИС-ИЙН ДЭРГЭДЭХ БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ 

  ШУТИС-д бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх журам

  ШУТИС-ийн оюутны байрны журам

  ШУТИС-ийн оюутны ёс зүйн дүрэм

  ШУТИС-ийн багшийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

  ШУТИС-ийн хоолны газрын нийтлэг журам 

  ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам NEW 

  Профессор, багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журам NEW 

  Төлбөрт үйлчилгээний журам, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай  NEW