Дарга:   Ж.Гэрэлбадрах  (МУБИС-ийн Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор)

Нарийн бичгийн дарга:  С.Энхжин (МУБИС-ийн багш, дэд профессор)

Гишүүд:

Х. Мандахцэцэг  (ГХЯ-ны Гадаад сурталчилгаа, Соёлын харилцааны газрын Захирал)

Л.Алтанзаяа (МУБИС-ийн Түүхийн тэнхимийн профессор)

П.Дэлгэржаргал (МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор)

С.Чулуун (ШУА-ийн Түүх, Археологийн хүрээлэнгийн захирал, профессор)

Д.Сэрдарам (ШУТИС-ийн Хүмүүнлэгийн салбарын профессор)

П. Энхбаяр (ГХЯ-ны Гадаад сурталчилгаа, Соёлын харилцааны газрын 3-р нарийн бичгийн дарга)