ГАЗРЫН ТОС - 2019 эрдэм шинжилгээ, онол практикийн XXV олон улсын хурал