ШУТИС-д ажиллаж буй гадаад багш, мэргэжилтэн


                       /2014 оны байдлаар/ 

д/д

Овог нэр

Улс

Үндсэн харъяа байгууллага

Хичээл, судалгааны чиглэл

Барилга, Архитектурын Сургууль / БАС/

1

Olivia Kummel

ХБНГУ

Германы GIZ байгууллага

судлаач

2

Matthias Burghardt

ХБНГУ

Лейпцигийн их сургууль

Архитектур мэргэжлийн багш, судлаач

Бизнесийн Удирдлага,Хүмүүнлэгийн Сургууль / БУХС/

4

Clarisse Figueiredo

Франц

Сайн дурын

Менежментийн хичээлийн багш

5

Mark Robert

БНХГУ

хувиараа

Менежментийн хичээлийн багш

Геологи, Уул Уурхайн Сургууль / ГУУС/

6

Hitoshi  Hasegawa

Япон

Нагояа их сургууль

Хээрийн судалгааны төвд судлаач, мэргэжилтэн

7

Zhu Haying

БНХАУ

Шандуний их сургууль

Хятад хэлний багш

8

Naemura Kosuke

Япон

Сургуультай байгуулсан гэрээ

Хээрийн судалгааны судлаач, мэргэжилтэн

Дархан-Уул аймаг дахьТехнологийн Сургууль /ДаТС/

9

Kim Dun Han

БНСУ

 

KOICА

 

Англи хэлний багш

10

Kim Jin Il

АНУ

Англи хэлний багш

11

Park Sung nam

БНСУ

Мэргэжилтэн

12

Choi Sung gi  

 БНСУ

Хувиараа

Мэргэжилтэн

13

William Schlaack

АНУ

Энх Тайвны корпус

Англи хэлний багш

Механик, Тээврийн Сургууль /МТС/

14

Lee Ku Shig

БНСУ

KOICA

Мэргэжилтэн

15

Yasio Obekana

Япон

JICA

Мэргэжилтэн

Mэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль /МХТС/

16

Kim Tae-Ho

БНСУ

Dankook/KOICA/

Mobile ICT төвд ажилтан

17

Kim Ha-Yan

БНСУ

Dankook/KOICA/

Mobile ICT төвд багш

18

Kim Jin Sung

БНСУ

Dankook/KOICA/

Mobile ICT төвд инженер, багш

19

Cha Seung Hyun

БНСУ

Dankook/KOICA/

Mobile ICT төвд багш

20

Jang Hyeong Won

БНСУ

Dankook/KOICA/

Mobile ICT төвд багш

21

Jung Sung-In

БНСУ

Dankook/KOICA/

Mobile ICT төвд ажилтан

Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургууль /ҮТС/

22

Jang Ji Hye

БНСУ

WITH төрийн бус байгууллага

Хүнс, шим тэжээл судлалын төвийн мэргэжилтэн

23

Kim Sun Mi

БНСУ

WITH төрийн бус байгууллага

Хүнс, шим тэжээл судлалын төвийн зөвлөх

24

Kim Min Jung

БНСУ

WITH төрийн бус байгууллага

Хүнс, шим тэжээл судлалын төвийн мэргэжилтэн

25

Yoon Hyang Sook

БНСУ

WITH төрийн бус байгууллага

“Meal Plus” загвар хоолны газрын менежер

26

Lee Young Ok

БНСУ

WITH төрийн бус байгууллага

“Meal Plus” загвар хоолны газрын мэргэжилтэн

27

Ko Joo Young

БНСУ

WITH төрийн бус байгууллага

“Meal Plus” загвар хоолны газрын мэргэжилтэн

Эрчим Хүчний Сургууль /ЭХС/

28

Sven Henry

Kannenberg

ХБНГУ

Ганбургийн их сургууль

Электроникийн багш

Гадаад Хэлний Институт /ГХИ/

29

Zhang Zhenhui

БНХАУ

Ханбан Хятад хэлний

олон улсын зөвлөл

Хятад хэлний багш

30

Zhang Limin

БНХАУ

Хятад хэлний багш

31

Kamo Yoshiaki

Япон

Сайн дурын

Япон  хэлний багш

32

Judy Emerson

АНУ

АНУ-ын Төрийн Департмент

Англи хэлний багш

4009Snapshot_2014-03-21_125524.jpgmtuci1.jpg