Эрхэм зорилго


АЛСЫН ХАРАА

Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн гол тулгуур, нээлттэй, судалгааны их сургууль болно.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нэр хүндээ тогтвортой өсгөж, Азийн шилдэг  их сургуулиудын нэг болно.

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Чанартай боловсрол

Насан туршдаа өөрийгөө хөгжүүлэгч суралцахуйн зөв зан төлөв бүхий мэргэжилтэн судлаачдыг бэлтгэнэ.

Бүтээлч мэдлэг

Мэдлэг, баялгийг бүтээгч орчин бүхий хөгжлийн түүчээ төв болно.

Манлайлагч иргэн

Нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмэр оруулах иргэнийг төлөвшүүлнэ.