Erasmus Mundus


 

ERASMUS MUNDUS                                                                   

 

Erasmus Mundus SAT (Swap and Transfer) нь Италийн Трентогийн Их Сургуулийн дэмжлэгтэйгээр Европ болон Зүүн Азийн улс орнуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор Тогтвортой хөгжил, инноваци, технологи дамжуулалтыг хөгжүүлэх зорилготой Европын Холбоо (ЕХ)-ны комисс (European Commission)-оос санхүүждэг төсөл юм.

 

  Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь:  

  • Хамтын ажиллагаатай их, дээд сургуульд судалгаа, шинжилгээний ажил хийх, суралцах хүсэлтэй хувь хүмүүс болон багш судлаачдыг дэмжих; 

  • Бакалаврын дараах түвшний хамтарсан сургалт явуулах сонирхолтой ЕХ-ны болон хөгжиж буй орнуудын их дээд сургууль хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих

  • ЕХ-ны улсуудын дээд боловсролын байгууллагуудыг дэмжих, таниулах, сурталчлах зорилготой төсөл хэрэгжүүлж буй дээд боловсролын байгууллагуудыг дэмжих юм. 

 

Энэхүү төсөл, хөтөлбөрийн гишүүн байгууллагад  Европын 9,  Азийн 15 их сургууль, 3 судалгааны болон төрийн бус байгууллага багтдаг. Erasmus Mundus SAT хөтөлбөрийн тэтгэлгийг бакалавр, магистрантур, докторантур, докторын дараах сургалт,  судлаач, ажилтан багш нарт гэсэн 5 чиглэлээр олгодог. Тэтгэлэгийн хэмжээ нь сар бүр 1000-2500 еврогийн хооронд байх бөгөөд замын зардал, сургалтын төлбөр болон даатгал зэргийг мөн олгоно.  ШУТИС 2009 оноос хойш энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд “Bridging the Gap” төсөлд хамрагдаж эхэлсэн бөгөөд уг төслөөр нийт 18 оюутан, багш нарыг Европын их дээд сургуулиудад суралцуулахаар илгээсэн байна.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар орж үзнэ үү.