ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 7 дугаар сарын 01-ний хурлын тэмдэглэлээс


7-р сар. 9, 2019, 4:59 a.m.

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН

ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

 

      2019 оны 07 дугаар сарын 01                                    Дугаар: 15                                    Улаанбаатар хот

 

      Захирлын зөвлөлийн хурал 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлж 1435 цагт өндөрлөв. Хурлыг Захирал Б.Очирбат нар удирдав.

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР