ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 6 дугаар сарын 25-ны хурлын тэмдэглэлээс


7-р сар. 9, 2019, 4:54 a.m.

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН

ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС

 

      2019 оны 06 дугаар сарын 25                                        Дугаар: 14                                  Улаанбаатар хот

 

      Захирлын зөвлөлийн хурал 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлж .....  цагт өндөрлөв. Хурлыг Захирал Б.Очирбат удирдав.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР