Докторын зэрэг хамгаална


6-р сар. 6, 2019, 7:42 a.m.

ШУТИС-ийн докторант Гансүх овогтой Оюунбат нь “110Г13Л ганг CBN хайлшаар зорох оновчтой горимыг тогтоох”” сэдвээр Техникийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 6-р сарын 21-ний өдрийн 9.00 цагт Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн өрөөнд болно.

Механик инженерийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл