ШУТИС-ийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих холбооны бодлого, хөгжлийн хөтөлбөр, стратеги төлөвлөгөөний асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулна


6-р сар. 4, 2019, 5:59 a.m.

ШУТИС-ийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих холбооноос тус байгууллагын бодлого, хөгжлийн хөтөлбөр, стратеги төлөвлөгөө, богино хугацаат үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэргүүдэд та бүхний биет оролцоо, санал, зөвлөмжийг тусгах зорилгоор 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 9 цагт ШУТТНС-ийн Е-604 тоот танхимд хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдах тул эрхэм хүндэт залуу сэхээтэн таныг урьж байна.