ҮТС-ийн оюутан, багш нар цэвэрлэгээ, тохижилтын ажил хийлээ


5-р сар. 14, 2019, 2:32 a.m.

ҮТС-ийн Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын оюутны IB, Арга билэг клубуудын гишүүн-оюутнууд, клубын зөвлөх багш нарын удирдлаган дор 2019.05.11-нд ШУТИС-ийн задгай талбайн шар өвс, хогийг цэвэрлэж, олон наст ургамал, цэцгийн үр суулгалаа. Энэхүү нийгмийн тустай ажилд Хүнсний биотехнологи, Хүнсний микробиологи, Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи мэргэжлийн 1- 4 курсын нийт 32 оюутан хамрагдсан болно.

  

  

Хичээлийн 1-р байрны менежер Ж.Сэр-Одод хамтран ажилласанд талархал илэрхийлье.

ҮТС, БИОТЕХНОЛОГИ, ШИМ ТЭЖЭЭЛИЙН САЛБАР