Төгсөгч оюутнуудын анхааралд


4-р сар. 11, 2019, 3:25 a.m.

Ажиллах боловсон хүчнээ хайж байгаа байгууллагуудтай холбож өгөх, төгсөгч оюутнуудыг мэргэжлийн дагуу ажлын байранд зуучлах зорилгоор “Төгсөгч оюутны анкет”-ыг бөглүүлдэг.

2018-2019 оны хаврын улиралд төгсөгч оюутан Та Оюутны вэб -н оюутан->тэтгэлэг цэсээр орж “Төгсөгч оюутны анкет”-ыг 2019 оны 05-р сарын 01-ээс өмнө бөглөж бүртгүүлнэ  үү.

ОЮУТНЫ СОЁЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА