Гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт авах өрөөний хуваарь


4-р сар. 5, 2019, 8:40 a.m.

ГАДААД ХЭЛНИЙ НЭГДСЭН ШАЛГАЛТ АВАХ ӨРӨӨНИЙ ХУВААРЬ

/2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал/

Магистрантуудын гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт  2019 оны 04 дүгээр сарын 06-ны 10:00 цагаас эхлэнэ.

Шалгалт өгөх хаяг: http://www.testcenter.edu.mn/

Хэлний ангилал

Өрөөний дугаар

Багтаамж

АССИСТЕНТ

СУРГУУЛЬ

Эхлэх цаг
10:00

АССИСТЕНТ

СУРГУУЛЬ

Эхлэх цаг
11:20

Гадаад хэл

1-401б

28

Ц.Бямбажаргал Д.Алтанцэцэг

ЭХС

28

Ц.Бямбажаргал
Д.Алтанцэцэг

ЭХС, НБТөв

33

1-404

20

Э.Хатанболд, Э.Чимэдлхам

БУХС,
МехТС

16

Ч.Золзаяа
Э.Чимэдлхам

БАТС

12

1-406

25

Г.Энхжаргал, Ж.Ганцэцэг

ГУУС

25

С.Ариунзаяа
Ж.Ганцэцэг

ГУУС

25

1-414

25

З.Оюундэлгэр
Д.Гаамаа

БАТС

25

З.Оюундэлгэр
Д.Гаамаа

БАТС

25

1-320

3

Ц.Цэцэгмаа

ГХС

3

 

 

 

2-20

20

Э.Эрдэнэбаяр, С.Бархас

МХТС

21

Э.Эрдэнэбаяр, С.Бархас

БАС

23

2-30

20

Д.Батбаяр, А.Мөнгөнчимэг

ҮТС

19

Д.Батбаяр
А.Мөнгөнчимэг

ХШУС
ГУУС

21

е-409

40

А.Навчаа
М.Мөнхтуяа

БАТС

20

Б.Оюун
Б.Нямдолгор

БАТС

20

ДаТС

54

Ц.Сэрчмаа, Г.Ганчимэг

ДаТС

57

 

 

 

ЭрТС

40

Г.Ариунтөгс
У. Батсанаа

БАТС

31

 

 

 

 

Сүхбаатар

21

Б.Арваазана

БАТС

10

 

 

 

 

Өвөрхангай

10

Ц.Оюун

НБТөв

0

 

 

 

 

 

306

 

 

255

0

 

159

Өрөөний дугаар дээр дарж шалгалтад орох нэрсээ харна.

Жич: Шалгалтанд ирэхдээ иргэний үнэмлэх, оюутны үнэмлэхтэй ирнэ үү.

Сургалтын хөтөлбөрийн бүртгэлийн алба 2019.04.05