IAESTE-ийн шалгалтын дүн


3-р сар. 14, 2019, 9:54 a.m.
Код Оноо %
1402001 40 68.9
1402003 38 65.5
1402005 36 62.0
1402006 35 60.3
1402008 31 53.4
1402007 30 51.7
1402002 28 48.2
1402009 26 44.8
1402004 25 43.1
1402010 17 29.3

Дараагийн шатны шалгаруултанд 30-аас дээш оноо авсан оюутнууд орно. Ярилцлагыг 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны 13:30-аас 1-р байрны 218 тоот өрөөнд авна. 

 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба