ШУТИС-ийн авто зогсоолын ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай


2-р сар. 11, 2019, 4:57 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын 2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “ШУТИС-ийн авто зогсоолын ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  А/35 тоот тушаалын дагуу ШУТИС-ийн эзэмшил газрын хичээлийн байрны авто зогсоолд зөвхөн багш, ажилтан, ажилчдын бүртгэлтэй, зөвшөөрөгдсөн авто машиныг нэвтрүүлж байх талаар арга хэмжээг авсан байна.