ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 12-НЫ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал 1400 цагт ШУТИС-ийн I байрны 203 тоот өрөөнд болно.

1. ШУТИС-ийн төгсөгчдийн англи хэлний чадварыг дээшлүүлэх, ажлын байрны англи хэлний шалгалт өгдөг тогтолцоог хэрэгжүүлэх

          ГХС-ийн захирал Б.Соёлсүрэн

2. 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн журам

          СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

3. Бусад асуудал

      - ШУТИС-ийн Оюутны дуу бүжгийн чуулга байгуулах тухай

            СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР