Дүрслэх геометрийн улсын X олимпиад боллоо


1-р сар. 3, 2019, 5:15 a.m.

Дүрслэх геометрийн Улсын X олимпиадыг 2018 оны 12 сарын 23-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Олимпиадад ШУТИС, БАС-ийн Архитектурын салбарын зурагзүйн багш нар болон ХААИС, БХИС, ТТДС, ИЗОУИС, ТД сургуулийн багш нар оюутнуудаа удирдан оролцуулж багш нарын бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулах комисс  олимпиадын дүнг гаргахад:

Хувийн амжилтаар: 1-р байр B181320012 Б.Сэлэнгэ ШУТИС,  

2-р байр    B181100739 Т.Билгүүн ШУТИС,

 3-р байр      В181320155   Г.Нямсайхан ШУТИС,  

Тусгай байр: B181100705    Б.Долгормаа ШУТИС нар  шалгарлаа.

Багийн амжилтаар1-р байр ШУТИС, 2-р байр ХААИС, 3-р байр БХИС тус бүр эзлэв.

Олимпиадыг зохион байгуулахад  оролцсон Монгол улсын их, дээд сургуулийн багш нар, хамрагдсан нийт оюутан суралцагчиддаа талархал илэрхийлэхийн зэрэгцээ сурлага, хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье.

БАС. Архитектурын салбар

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

2018.12.23