ШУТИС-ийн захиргааны газар, албадын дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн нарын сургалтын хөтөлбөр


12-р сар. 27, 2018, 9:15 a.m.

Сургалтын огноо: 2019.01.03

Байршил: ШУТТНС, 604 танхим

ХУГАЦАА

Сэдэв, илтгэгч

13:50-:14:00

Бүртгэл

14:00-14:20

Нээлт ШУТИС-ийн захирал доктор, проф. Б.Очирбат

14:20-15:30

Чанарын менежментийн тогтолцоо, түүний арга хэрэгслүүд  

Стандартын зөвлөх Ц.Баттогтох

15:30-15:45

Асуулт, хариулт

Цай, кофе

16:00-16:20

ШУТИС-д чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх төслийн товч танилцуулга

ЧХШҮА-ны дарга Э.Халиун

16:20-17:00

Практик дасгал ажил 

17:00-17:30

Дасгал ажлыг танилцуулах

Зохион байгуулагч:  Чанарын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний алба