Өвлийн сургалтын хичээл сонголт-II


12-р сар. 24, 2018, 6:54 a.m.

2018-2019 оны хичээлийн жилийн Өвлийн  сургалтын хичээл сонголт-II 2018.12.25-наас 2018.01.02-ны хооронд дараах хичээлээр явагдана. Үүнд:

1.

S.MT101

Математик 1

2.

S.MT102

Математик 2

3.

S.PH101

Физик 1

4.

S.PH102

Физик 2

5.

S.CT101

Ерөнхий хими

6.

S.ED101

Дүрслэх геометр

7.

U.IT101

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

8.

S.CE102

Харилцааны англи хэл

9.

S.SS102

Монголын түүх

10.

S.МS209

Хэрэглээний механик 1

   
Оюутнуудын анхааралд:
  1. Өвлийн сургалтын хичээл 2018.01.02-оос 2018.01.25-ны өдрүүдэд явагдана.
  2. Өвлийн сургалтаар зөвхөн 1 хичээл (3 кредит) үзэх боломжтой бөгөөд тухайн хичээлийг өмнө нь судлаад багшаас оноо авсан, шалгалтанд орж оноо авсан буюу R, W, E үнэлгээнээс бусад үнэлгээтэй байх.
  3. Сургалтын төлбөр 1 кредит нь 71760 төгрөг (1 хичээлийн төлбөр: 3кр*71760төг=215280 төгрөг)
  4. Сургалтын төлбөрийг сонголт II хийх үед ONLINE-аар төлөх учир ХШУС болон бусад бүрэлдэхүүн сургуулийн дансанд тушаахгүйг анхаарна уу.

 

ХШУС-ийн Сургалтын алба