ШУТИС-ийн салбарын эрхлэгч нарын семинар


10-р сар. 2, 2018, 3:51 a.m.

Хэзээ:  2018 оны 10 дугаар сарын 03–ны (лхагва) өдөр 15:00-17:30

Хаана:  ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөл 203 тоот

14.50    Бүртгэл

15.00    Нээлт

            /Сургалт оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал проф.Х.Энхжаргал/

15.10    Хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлүүлэх журмын өөрчлөлт,

             /БМИҮЗ-ийн Ажлын албаны дарга Ж.Ариунболд /

15.40    Асуулт, хариулт. 

16.00    ШУТИС-ийн сургалтын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилтийн талаар

             /СБЗГ-ын дарга дэд проф. Д.Гэрэлт-Од/

16.30    Шилжилтийн хөтөлбөрийн дүйцүүлэлт

             /СХБА-ны дарга Д.Батдорж /

17.00    Асуулт, хариулт. 

ШУТИС. СБЗГ