Cолонгос, Англи хэлний үнэ төлбөргүй хөтөлбөрийн хичээллэх хуваарь


9-р сар. 10, 2018, 8:27 a.m.

СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨРТ БҮРТГҮҮЛСЭН БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД!

Гариг

Цаг

Кабинет

Багшийн нэр

Пүрэв

1620-1750

406

Hong Sun Nam

 

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЯРИАНЫ ХӨТӨЛБӨРТ БҮРТГҮҮЛСЭН БАГШ НАРЫН АНХААРАЛД!

Анхан шат:

Гариг

Цаг

Кабинет

Багшийн нэр

Мягмар

1100-1230

310

Hong Sun Nam

Анхан шат:.

Гариг

Цаг

Кабинет

Багшийн нэр

Пүрэв

1620-1750

406

Shail patel

Дунд шат:

Гариг

Цаг

Кабинет

Багшийн нэр

Мягмар

1100-1200

209

Shail patel

Мягмар

1300-1430

406

Shail patel

/Жич: Бизнесийн, удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль дээр хичээллэнэ./

БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БУХСургууль