ШУТИС-ийн 2018/2019 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын магистрантурын сургалтанд элсэгчдийн анхааралд


9-р сар. 7, 2018, 7:17 a.m.

Магистрантурын  сургалтанд элсэгчдийн Гадаад хэлний шалгалтыг 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр  ОНЛАЙН”- аар зохион байгуулж авна.

Жич: Бакалаврын зэрэгтэй төгссөн /ШУТИС/-аас бусад элсэгчид дипломын дүнгийн дундаж /голч дүн/-аас хамаарахгүй бүгд хэлний шалгалтанд хамрагдана. ШУТИС-ийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөгчид 09 сарын 10-нд Мэргэжлийн шалгалтандаа хамрагдана уу.

Хандах холбоос:  http://www.testcenter.edu.mn/

Өрөөний дугаар:  E-409 тоот                            

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮРТГЭЛИЙН АЛБА
Web: http://www.must.edu.mn/