ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн ээлжит бус 2018 оны 8 дугаар сарын 23-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


8-р сар. 22, 2018, 9:14 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн ээлжит бус 2018 оны 8 дугаар сарын 23-ны хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1100 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

     Элсэлттэй холбоотой асуудлаар

                Элсэлтийн комиссын дарга, СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал 

 

                       

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР