ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 8 дугаар сарын 21-ний хурлаар хэлэлцэх асуудал


8-р сар. 17, 2018, 4:01 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 8 дугаар сарын 21-ний хурлаар

хэлэлцэх асуудал

 

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1100 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. “ШУТИС-ийн профессор багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журам”, “ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын танилцуулга

                           Ажлын хэсэг, ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат 

 2. Бусад асуудал,

                       

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР